Horizon(s) aldizkari independentea hiru hilabetean behin ateratzen da,
eta Iparraldeko erronka ekologikoei eta sozialei interesatzen zaie.

EGON INFORMATURIK

Horizon(s) aldizkari berriaren abenturan sartu nahi baldin baduzu,
izena emazu gure berripaperaren errezibitzeko.

contact@horizons-mag.eus